Oppslagstavle

Koloni- og parsellhager i lokalsamfunnsutvikling?

Koloni- og parsellhager i lokalsamfunnsutvikling?

by Christel Bachmann Barbo -
Number of replies: 0

Koloni- og parsellhager er i vinden som aldri før. Boka Urban allotment gardens in Europe presenterer en omfattende forskningsbasert oversikt over ulike egenskaper, fordeler og verdier knyttet til denne type hager/grøntareal. Hvordan kan for eksempel disse fungere som en sosial arena i lokalsamfunnet?

Rhys Evans ved HLB har bidratt med kapittel om hvordan kolonihagene eller parsellene kan brukes til å bygge tillit og sosiale ferdigheter.

Boka er et resultat fra EU COST Action prosjektet. Johan Barstad, forsker ved HLB, har også vært involvert i prosjektet.