Oppslagstavle

Tre studenter om bachelor i Nyskaping og samfunnsutvikling

Tre studenter om bachelor i Nyskaping og samfunnsutvikling

by Christel Bachmann Barbo -
Number of replies: 0

Anne Line Killingtveit

År 3 på BA i nyskaping og samfunnsutvikling

 -        Jeg jobber med næringsutvikling på gården vår i Oppdal. Fra gamle norske saueraser skaper vi ureiste mat, ull- og skinnprodukter. Jeg har fokus på naturens og gårdens egne ressurser. Aktiv, bærekraftig drift er en god måte å bevare viktig historie, tradisjonshåndverk og biologisk mangfold. Utvikling handler om så mye mer enn regnskapstall og utdannelsen ved HLB har gitt meg faglig trygghet til å følge egne instinkter, et nytt perspektiv.


Bevisstgjøring er sentralt for meg som driver med marginalt fjellandbruk og med bevaringsverdige raser. For meg handler det ikke bare om å selge produkter. Jeg er levende opptatt av å formidle kunnskap om tradisjoner og håndverk til kundene. Det gir dem en nærhet til egen historie og en forståelse for det mangfoldet norsk landbruk har å by på, og viktigheten av det. Jeg føler at dette arbeidet gir oss en sterkere forankring i lokalmiljøet og forsterker vår rolle som kulturbærere.

 

Jørn Aarsland

År 3 på BA i nyskaping og samfunnsutvikling

 -        Jeg fullfører bachelorstudiet i år og kommer enten til å velge en jobb innenfor utvikling i det offentlige, fordi det er en mulighet til å påvirke og endre det eksisterende, eller i et selvstendig virke, hvor både natur, kultur og landskapsforvaltning og de menneskelige ressurser er involvert. I dag er jeg involvert i mange lokalsamfunnsoppgaver, som barneidrett, kulturdager, råd, styreverv og andre utviklingsprosjekter. Gjennom utdannelsen har jeg fått verktøy som som gjør det lettere å få flere engasjert i arbeidet.

 Å lære hvordan å analysere et uoversiktlig og komplekst samfunn, og samspillet mellom private, frivillige og offentlige aktører er viktig kunnskap for meg. I tillegg har det vært nyttig å lære hvordan man kan bruke ressurser som man allerede finner rundt seg på nye måter. Dette er noe jeg tror på, og vil jobbe med. Mulighetene er store og samfunnet endrer seg kontinuerlig, derfor trenger vi kunnskapen HLB tilbyr.

 

Anne Lamberg Opsahl

År 3 på BA i nyskaping og samfunnsutvikling

 -        Selv om jeg har noen fag igjen, har jeg allerede fått jobb i Norsk landbruksrådgiving! Jeg jobber aktivt med å støtte folk med nye ideer. HLB har gitt meg en god plattform i forhold til å hjelpe andre med deres visjoner og forretningsutvikling. Empowerment er et viktig begrep jeg har tatt med meg i arbeidet, det gjelder å styrke andres evne å få i gang prosesser og aktiviteter.

Endringsteori og samfunnsvitenskap har vært spesielt nyttig for meg. HLB har en fin balanse mellom teori og praktiske verktøy.


Mer om BA Nyskaping og samfunnsutvikling

Søk på studier ved HLB her