Oppslagstavle

Årets juleaksjon: Bondens røyst

Årets juleaksjon: Bondens røyst

by Christel Bachmann Barbo -
Number of replies: 0

Rektor, Dag Jørund Lønning, skriver om håp som fenomen, og om fattige småbønder i et helt spesielt lokalsamfunn som tar opp kampen for en bedre verden.

Organisasjonen Bondens røyst (Farmers Voice) har gjort og (og gjør) en fantastisk jobb med å bygge seg opp etter syklonen Sidr i 2007. Revitalisert lokalkunnskap og sterkt samhold har gjort at Øst-Sujonkathi har klart å reise seg fra ruinene. Dette lokalsamfunnet er nå utnevnt av FN sin organisasjon for risikoreduksjon ved kriser (UNISDR), som «verdensmestere i krisehåndtering og –forebygging».

Vi  ønsker å  støtte dem i arbeidet. Midler går til å bygge et enkelt skulebygg til Øst-Sujonkathi sine 40 skolebarn, og til å gi Bondens røyst mulighet til å dokumentere den kunnskapen de har bygget opp, erfaringene de har fått, rundt det å mestre kriser og bygge lokal utvikling på lokal kunnskap.

Ta kontakt med christel@hlb.no dersom du ønsker å bidra til HLB sin juleaksjon, «Bondens røyst». Årets julegave?

Les mer om prosjektet her:

http://www.landbruk.no/Nyheter/Blogg/Dag-Joerund-Loenning/Bondens-roeyst