Oppslagstavle

Hugs søknadsfristen i lånekassen 15. mars

Hugs søknadsfristen i lånekassen 15. mars

by Christel Bachmann Barbo -
Number of replies: 0

Fristen for å søkje om stipend og lån for vårsemesteret 2014 er 15. mars. Det er også fristen for å melde frå om endringar.

Søknadsfrist våren 2014

Elevar og studentar må søkje før 15. mars dersom dei vil ha stipend og/eller lån for vårsemesteret. Fristen gjeld ikkje for utdanningar som starter 1. mars eller seinare.

Sjå www.lanekassen.no/soknader.

Frist for å melde frå om endringar

Fristen for å melde frå om endringar som kan føre til at eleven/studenten har rett til meir pengar for vårsemesteret, er også 15. mars. Dei som ikkje melder frå om endringar, kan gå glipp av pengar dei har rett til.

Les meir om endringar.

Eigne fristar for lærlingar

For lærlingar, må søknaden for skoleåret 2013–2014 ha kome inn til Lånekassen innan 30. juni 2014, eller innan lærekontrakten blir avslutta, dersom lærekontrakten blir avslutta før 30. juni 2014

 Vennleg helsing

Lånekassen