Oppslagstavle

Jubileumsprosjekt for kvinner i landbruket

Jubileumsprosjekt for kvinner i landbruket

by Christel Bachmann Barbo -
Number of replies: 0

 

Prosjektleiar, Agnes Bridge Walton, for Norsk Bonde- og Småbrukarlag held på med ei undersøkjing om levekår og haldningar blant kvinner som jobbar eller vil jobbe i landbruksnæringa.

Bli med i undersøkjinga her:

  https://www.surveymonkey.com/s/6Q8TYZC