Oppslagstavle

Julegåve til Utviklingsfondet

Julegåve til Utviklingsfondet

by Christel Bachmann Barbo -
Number of replies: 0

I staden for å gje julegåver til dei tilsette har me ved HLB i år valt å støtta Utviklingsfondet. Me oppmodar alle til å vera med og bidra til fondet sitt viktige arbeid for bærekraftig landbruks- og landsbygdsutvikling i sør.